top of page

Den Stora Kurvan är ett sätt att diskutera och beskriva hur vi kan svänga till ett hållbart samhälle. Den Stora Kurvan är också ett nätverk sedan konferensen 2019 med samma namn. Längre ner finns en sammanfattning av den.  

Utdrag från Per Gyllenspetz bok EN BILDESIGNERS FRAMTID:

"Den Stora Kurvan

Jag tillhör dem som tror att vi kan påverka världen. Är det så att många fler också kommer att tro det? Det är ett personligt ställningstagande som tangerar det naiva. Att använda enbart logik för framtidens navigation blir inte bra. Fakta leder oss ofta att tro att det inte går – tidigare har det inte gått, så skälen att det nu skall gå saknas – varför sannolikheten är stor att just så blir fallet. Vill man däremot åstadkomma förändringen tillräckligt mycket tänds den subjektiva lyktans sökande – jag vill, därför går det. Så arbetar våra idrottsidoler. Börja med att "do it stupid simple" som det stod i brorsans collegebok, gör det till synes omöjliga idiotenkelt och greppbart.

Ok, jag benar ut lite. Vårt sätt att leva behöver förnyas och systemspöket behöver ge plats åt mod. Problemscenen är begränsad till jordens yta, havet och himlen. Vi vet mycket om hur biosfären fungerar, vi har redan många tekniska lösningar på problemen och behöver börja använda dem. En bra metod för att tänka igång processen är att sätta ett datum för när projektet är klart. 2052? Det året fyller jag möjligen nittiosex år och det hade varit kul att fira tillsammans. Jag skissar på upplägget och stupid simple, idiotenkelt är regeln. Annars tar det stopp med en gång som det brukat göra när man tror att otroligt svåra problem kräver en otroligt svår process för att lösas. Folk som fått förtroendet att formulera problemets delar får 3 veckor på sig. En början är FN:s sjutton globala mål för hållbar utveckling. I serien av COP-konferenser finns mycket vettigt sagt som behöver sättas i verket. Planetens begränsningar beskrivs till exempel i Johan Rockströms och David Attenboroughs film Breaking Boundaries: The Science Of Our Planet.

 

Regeringar och världsorgan gör en plan och förankrar den och det tar 3 år. Arbetet är igång och löser miljöproblemen och det är klart på 30 år från start. Alla världsmedborgare som inte är fattiga skulle kunna lägga en dag varje vecka på arbetet – varför inte fredagar i Fridays For Future’s anda, men nu med action i istället för strejk: Hur kan vi göra saker mer hållbart hemma, i kvarteret, i kommunen, på jobbet, i parlamenten. Små idéer, stora idéer. Är du med?

 

Kurvans vinklar

Vi böjer det existerande systemet så mycket det går utan att knäcka det. Ta vara på och använd det som just för tiden fungerar, konstitutionellt, lagligt, politiskt, kommersiellt, tekniskt. Året senare är läget lite förnyat och då kan vi göra på ett något bättre sätt. Men vi kan inte vänta på det optimala för då händer ingenting. Stå ut med att vara i ovissheten, pröva och gör misstag. Begrepp som grön tillväxt och ekomodernism skrotas, kravlöshet och systemförlamning likaså. Vi har inte heller råd med en grön revolt med allt nytt från scratch även om det i teorin kanske skulle vara enklast. I praktiken blir det kontraproduktivt och etiskt omöjligt att lyckas med. Det som är mest genomförbart och minst problematiskt är att så många krafter som möjligt svänger så fort det går. Människor i världen tillfrågas om hur de vill leva. Stegvis organiserar människor om samhället i en avvänjningskur från nedsmutsningen, slöseriet med energi och missbruket av material. Olika politiska riktningar ryms inom den här folkrörelsen. Rädda diktatorer med lystenhet på världsherravälde möter en motkraft som är större; styrkan hos många fredliga och bestämda människor. Det har fungerat förr och kommer att fungera igen.

 

I bilden av kurvan som svänger för att undvika en avgrund ser jag en gradvis process bort från det som vi identifierat som skadligt för vår framtid. Vi kan rita upp Den Stora Kurvan i grader och tänka oss vad som kan ske steg för steg när vi svänger längs cirkelbågen. Jag har berättat om vilka lösningar som finns på min horisont. Här tänker jag göra ett försök att beskriva hur arbetet kan upplevas. Hur det kan vara att leva under de år då vi människor tillsammans tar itu med tidernas största projekt. När vi upptäcker fler och fler lösningar därför att vi söker dem. Stupets kant vet vi inte exakt var den är, men idag 2022 säger klimatforskare att vi har ett stort oundvikligt problem framför oss som behöver lösas nu".

- - - -

Sammanfattning från Konferensen Den Stora Kurvan 2019

Målet var att se till att kunskap och tankekraft kommer till användning för att snabbt lösa den växande krisen. Det här var ett tillfälle att tänka tillsammans i den stora hela bilden. Att prata mindre om tekniken och mer om HUR vi gör och vårt beteende i våra jobbroller. På vilket sätt tänds gnistan så att aktivisten i människan som är mitt i karriären själv vill ta steget mot att skapa ett hållbart samhälle? En kritisk massa av folk som engagerar sig behövs för att snöbollen av förändring skall komma i rullning och växa av sig självt. Konferensen skulle kunna bidra till detta. Deltagarna var utvecklare, projektledare, tjänstemän i kommunen, chefer, forskare, politiker. Resultatet här var tydligt - det är vårt beteende i våra ledande roller som behöver ändras. Och förändringen är inom räckhåll. Här en sammanfattning av workshopparna och diskussionerna:

 

Några av de återkommande tankarna om framtidens mobilitet:

Den ser ut så här: Smartare. Tillsammans. Delad. Mer flexibel.

För att komma dit: Våga nytt. Ändra beteende. Humanism. Långsiktighet. Lärande.

Vad är bra idag med hur vi arbetar: Samarbetskultur. Nyfikenhet. Teknik.

Möjligheterna med hur vi arbetar idag: Öppen data. Envälde som i Kina. Lyfta fram individer.

Svagheter och hot med hur vi arbetar idag: Fokus på el. Omänskligt. Inga visioner. Tröghet. Feghet. Gamla affärsmodeller. Brist på ledarskap. Okunnighet. Människors oförmåga att hantera sina rädslor.

Tar med mig från konferensen: Nätverka. Stor positiv kraft till förändring. Ingjuta mod i ledarskap. Energi. Kontakter. Samskapa. Diskussion om demokrati. Kunskapen och viljan finns. Sparka hål i lådan.

bottom of page